Hallgassa élőben!
November 29.

Ezen a napon

Az adatok szolgáltatója Ezenanapon.hu
2022. November. 29.
23 éve / 1999. 11. 29.
Házasságot kötött Milos Forman és Martina Zborilova
40 éve / 1982. 11. 29.
Megszületett Lucas York Black amerikai film és televíziószínész (Christopher LaSalle az NCIS: New Orleans sorozatban)
68 éve / 1954. 11. 29.
Megszületett Joel Coen amerikai forgatókönyvíró, rendező (A nagy Lebowski, Fargo)
192 éve / 1830. 11. 29.
A cári önkényuralom ellen felkelés tört ki Varsóban
A magyar nép részéről nagy rokonszenv kísérte a felkelést, amit levertek.
242 éve / 1780. 11. 29.
Trónra lépett II. József német-római császár, magyar és cseh király, a "Kalapos király"
11 éve / 2011. 11. 29.
Meghalt Várhegyi Teréz színésznő
19 éve / 2003. 11. 29.
Meghalt Meggyes László festőművész
Felesége Fazekas Magdolna festőművész volt.
32 éve / 1990. 11. 29.
Meghalt Szőnyi Ferenc operaénekes
1968. októberében mutatta be a Magyar Állami Operaház Szokolay Sándor "Hamlet" című operáját, melynek címszerepét énekelte.
32 éve / 1990. 11. 29.
Budapesten megnyílt az Európai Közösség diplomáciai képviselete
Első nagykövete Hans Beck volt.
33 éve / 1989. 11. 29.
Meghalt Zombori Ödön olimpiai bajnok birkozó
84 éves korában halt meg. A MAC (Magyar Athleticai Club) alacsony termetű, légsúlyú bírkózója már az amsterdami olimpián szőnyegre lépett, és kötöttfogásban ötödik lett. Los Angelesben szabadfogásban ezüst érmet nyert, és azt - társához Kárpáti Károlyhoz hasonlóan - Berlinben aranyra váltotta. A berlini olimpiára barátai által összeadott pénzből utazott. Az Elektromos Művekben óraleolvasóként dolgozott, de a második világháború után B-listázták, mert tagja volt a Magyar Athleticai Clubnak. Argentínába költözött, ahol a válogatott edzője lett. A Melbourne-i olimpián ő vezette a Dél-Amerikai ország bírkózó-csapatát, majd Los Angelesben telepedett le. 37 esztendôőután hazaindult, de a repülőgépen rosszul lett, elvesztette eszméletét, majd négy évet zavarodott elmével élt a János Kórházban.
36 éve / 1986. 11. 29.
Meghalt Cary Grant brit születésű amerikai színész
Eredeti nevén: Archibald Alexander Leach
41 éve / 1981. 11. 29.
Meghalt Natalie Wood amerikai színésznő, a West Side Story főszereplőnője
(szül.: 1938)
47 éve / 1975. 11. 29.
Meghalt Graham Hill brit autóversenyző, az egyetlen, aki a F1 mellett más jelentős versenyt is megnyert
Teljes nevén: Norman Graham Hill. Kétszer lett Formula-1 világbajnok, 1962-ben és 1968-ban. Az első és eddig egyetlen autóversenyző, aki a Formula–1 világbajnokságot, a Le Mans-i 24 órás versenyt és az indianapolisi 500 mérföldes futamot is megnyerte. Fia, Damon Hill is Formula-1 világbajnok lett.
47 éve / 1975. 11. 29.
Bill Gates először használta a Microsoft nevet arra a cégre, melyet ő és Paul Allen alapított
47 éve / 1975. 11. 29.
Budapesten meghalt Korach Mór polihisztor, vegyész, a szilikátipar egyik fő fejlesztője
Korach Mór Budapesten, a József Nádor Műegyetemen 1911-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet szerzett, majd 1912-ben kivándorolt Olaszországba. 1925-től a bolognai egyetemen kezdte el a műszaki kémia elmééleti alapjainak kidolgozását. 1952-ben tért haza Magyarországra, több intézetben és egyetemen is dolgozott, 1961-ban pedig megszervezte Közép-Európa első Műszaki Kémiai Kutatóintézetét. Tudósként legfőképp a szilikátkémiai technológiában ért el kiemelkedő eredményeket, de tudománypolitikusként, mérnökként, íróként és festőművészként is jó nevet szerzett.
77 éve / 1945. 11. 29.
A jugoszláv parlament kikiáltotta a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot
A miniszterelnök és a külügyminiszter Joszip Broz Tito lett.
79 éve / 1943. 11. 29.
Meghalt Harsányi Zsolt író, újságíró, műfordító, színigazgató, a szórakoztató irodalom népszerű szerzője
A két világháború közötti időszakban volt népszerű.
79 éve / 1943. 11. 29.
Meghalt Józsa Béla közíró, szerkesztő, költő, szobrász
85 éve / 1937. 11. 29.
Meghalt Pólya Tibor festő, karikaturista, grafikus, a szolnoki művésztelep egyik vezetője
89 éve / 1933. 11. 29.
Megszületett James Rosenquist amerikai festő, a pop art jeles képviselője
89 éve / 1933. 11. 29.
Megszületett John Mayall brit blues-zenész
90 éve / 1932. 11. 29.
Párizsban megszületett Jacques Chirac francia államfő
Teljes nevén: Jacques René Chirac
98 éve / 1924. 11. 29.
Brüsselben meghalt Giacomo Puccini olasz zeneszerző (Tosca, A pillangókisasszony)
107 éve / 1915. 11. 29.
Meghalt ifjabb Roskovics Ignác egyházi és zsánerfestő, az ún. müncheni realizmus jellegzetes képviselője
190 éve / 1832. 11. 29.
Megszületett Louisa May Alcott amerikai regényírónő (Kisasszonyok)
A Little Women - Kisasszonyok című könyv több millió példányban kelt el, hat filmváltozatát is elkészítették. A "Kisasszonyok" Louisa May Alcott önéletrajzi regénye, amely négy lányról szól: a legidősebb, csöndesen bölcs Meg, a megnyerően kedves Amy, a betegeskedő Beth, és a modern elvek szerint élő, írónőnek készülő Jo March életútján keresztül rajzolódik ki egy viszontagságos, mégis romantikus kor története.
242 éve / 1780. 11. 29.
Meghalt Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-1780-ig
Mária Terézia, magyar uralkodói nevén II. Mária (németül: Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg) Gyermekeként német-római császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd Lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között a német-római császárné. A Habsburg–Lotaringiai-ház "ősanyja”. Trónján fia, II. József követte.
432 éve / 1590. 11. 29.
Meghalt Philipp Nikodemus Frischlin német humanista költő, tudós
Latinul és németül írt bibliai, illetve történeti tárgyú drámáiban, eposzaiban és verses szatíráiban, röpirataiban gyakran ostorozta a württembergi nemesség túlkapásait, ezért üldözték. Bujdosásai során Magyarországon is járt. Említést érdemel műfordítótevékenysége is.Többek között öt Arisztophanész - drámát fordított le latinra.
799 éve / 1223. 11. 29.
A pápa jóváhagyta és engedélyezte a Ferences rend működését
21 éve / 2001. 11. 29.
Meghalt George Harrison angol beatzenész, a Beatles együttes tagja
55 éve / 1967. 11. 29.
Budapesten 81 éves korában meghalt Münnich Ferenc, aki 1958-tól 1961-ig a minisztertanács elnöke volt
1910-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi doktori oklevelet, majd önkéntes katonaidejének letöltése után 1911-ben tiszti vizsgát tett. Az I. világháború idején 1914-ben az orosz frontra került hadnagyként, 1915. novemberében fogságba esett. 1916-ban a tomszki hadifogolytáborban megismerkedett Kun Bélával, bekapcsolódott a kommunista szervezkedésbe, és 1917-ben tagja lett az orosz kommunista párt tomszki szervezetének. 1918. októberében tért haza, jelentős szerepet játszott a kommunista párt létrehozásában, főként a fegyveres testületeknél folytatott agitációt. 1919. februárjában letartóztatták, majd a Tanácsköztársaság kikiáltásának idején kiszabadult, a Hadügyi Népbiztosság szervezési osztályát vezette, áprilistól a budapesti Vörös Őrség, májustól a Tiszántúlról visszavonuló VI. hadosztály politikai biztosa volt. Részt vett az északi hadjáratban, kinevezték a szlovák vörös hadsereg parancsnokává, júliusban a magyar vörös hadsereg politikai biztosaként működött a gödöllői főparancsnokságon, a románok ellen harcolt a tiszai fronton. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe menekült, ahol a Kun Béla vezette frakció tagja lett. 1920-tól a Kárpátalján, 1921-től Németországban vett részt a kommunista mozgalomban, letartóztatták és kitoloncolták. 1922. szeptemberében Moszkvába ment, ahol kinevezték az ásványolajipar egyik vezetőjévé. Aktívan részt vett a moszkvai magyar kommunista emigráció életében, 1931 és 1933 között a "Sarló és Kalapács" című emigráns lap felelős szerkesztője volt. 1936 őszétől a köztársaságiak oldalán harcolt a spanyol polgárháborúban Otto Flatter néven, őrnagyi rangban. Zalka Máté helyettese, ezután a 15. spanyol hadosztály vezérkari főnöke, végül a 11. nemzetközi brigád parancsnoka volt. A vereség után Franciaországba menekült, majd a Szovjetunióba távozhatott. 1941-ben partizánkiképző lett, 1942 őszétől a moszkvai rádió magyar osztályának vezetőjeként megismerkedett Rákosi Mátyással és Gerő Ernővel, akik 1945. szeptemberében Magyarországra küldték. Pécs város főispánja, 1946. májusától altábornagyi rangban Budapest rendőrfőkapitánya lett. Jelentős szerepet játszott a közbiztonság helyreállításában, valamint a rendőrség kommunista célokra történő felhasználásában is. 1949-ben, a volt "spanyolosok" iránti bizalmatlanság idején leváltották, 1950-ig a helsinki, 1954-ig a szófiai, 1956-ig a moszkvai, 1956. augusztusától októberig a belgrádi magyar külképviselet élén állt. A Gerő Ernő vezette delegációval érkezett vissza Budapestre október 23-án, 26-án Nagy Imre kormányának belügyminisztere lett. Magyar részről ő vezette a második szovjet intervenciót, ő jelentette be a "forradalmi munkás-paraszt kormány" megalakulását, és november 4-én ő hatolt be a fővárosba a szovjet csapatok élén, ahol hozzákezdett az egykori ÁVH-sokból a bábkormány katonai erejének megszervezéséhez. November 12-én a Kádár-kormányban elnökhelyettes, a fegyveres erők és a közbiztonsági ügyek vezetője, az újjászervezett kommunista párt (MSZMP) intéző bizottságának, majd politikai bizottságának is tagja lett. Az ő nevéhez fűződik a hírhedtté vált "pufajkások", karhatalmisták osztagainak felállítása és a munkásőrség felfegyverzése. 1958. január 27-én kinevezték a minisztertanács elnökévé. A forradalom résztvevői elleni tömeges megtorlás, a bebörtönzések és kivégzések sorozata változatlanul folytatódott, megkezdődött Nagy Imre és társainak pere, majd júniusban többük kivégzése. A gazdaság fejlesztésére beindították a hároméves tervet, a parasztságot erőszakkal termelőszövetkezetekbe kényszerítették. 1961. szeptemberében távozott a miniszterelnöki tisztségből, helyét ismét Kádár János vette át, azonban államminiszterként nyugdíjazásáig, 1965. júniusáig a kormány tagja maradt.
80 éve / 1942. 11. 29.
Megszületett Dunai Lajos olimpiai bajnok labdarúgó
1968-as mexikói olimpián a győztes magyar csapat tagja volt, ahol a döntőben a Bolgárokat 4:1-re verte a Magyar csapat. Pályafutását a Csillaghegyi Téglagyárban kezdte, nevelőedzője Bíró Sándor. 1961-ben elkerült a III. kerületi TTVE csapatához. 1964-ben a csapat feljutott az NBI/B -be, leigazolta a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK). Visszavonulásáig 233 bajnokin 20 gólt szerzett. Tagja volt az MTK Magyar Népköztársasági Kupa-győztes csapatának. Az 1966-os labdarúgó-világbajnokság előtt két felnőtt válogatott meccsen is játszott, a lengyel és a jugoszláv csapat ellen. Az 1974-es évben bevezetett új követelmény, a fizikai vizsgálat bevezetésekor visszavonult, majd az Óbuda TSZ gépkocsivezetője lett. Leszázalékolása után garázsmesterként helyezkedett el a Centrosped Nemzetközi Fuvarozási Vállalatnál. Zuglóban élt feleségével 2000. december 18-án bekövetkezett haláláig.
80 éve / 1942. 11. 29.
Budapesten meghalt Zipernowsky Károly gépészmérnök, a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar megalapítója
Zipernowsky gyógyszerészként kezdte pályáját, majd 1878-ban a budapesti Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, és azonnal meghívást kapott Mechwart Andrástól, hogy szervezze meg a Ganz elektromos osztályát. Eleinte az elektromos világítás tökéletesítésével foglalkozott, majd érdeklődése a váltakozó áramok előállítására és felhasználására irányult. Sokoldalú feltaláló volt, a nagyvasutak villamosításának gondolata is foglalkoztatta. Elektrotechnikai szempontból legfontosabb találmánya a Bláthyval és Dérivel közösen szabadalmaztatott tetszőleges áttételű, zárt vasmagos transzformátor és a párhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal felszerelt váltakozó áramú áramelosztó rendszer volt.
84 éve / 1938. 11. 29.
Megszületett Nádler István, Kossuth-díjas festő.
Az 1960-as években indult magyar neoavantgárd képzőművészeti mozgalom egyik elindítója és jeles képviselője, az Iparterv kiállításainak résztvevője és Bak Imrével, Fajó Jánossal a Budapesti Műhely alapítója.
89 éve / 1933. 11. 29.
Megszületett Keserü Ilona, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas festőművész
91 éve / 1931. 11. 29.
Megszületett Marczis Demeter, Liszt Ferenc-díjas basszus operaénekes, színházigazgató
A Pécsi Nemzeti Színház vezető basszistája 1959-től 1988-ig, nyugdíjazásáig. 1984–1988 között az operatársulat igazgatója volt. 1988 óta az Operaház állandó vendége. Dal- és óratóriuménekesként is gyakran lépett fel, több száz felvétele és lemeze van, és számos operafilmben is szerepelt. Liszt Ferenc-díjas (1965), érdemes művész (1974), a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja (1990), a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Janus Pannonius-díjat és Pécs Város Nívódíját is magáénak mondhatta. 
93 éve / 1929. 11. 29.
Először repültek át a Déli-sark fölött
Richard Evelyn Byrd és társai (Balchen, June, McKinley)repültek, Floyd Bennett nevű gépükkel.?
98 éve / 1924. 11. 29.
Megszületett Zsolnai Hédi, Liszt Ferenc-díjas táncdalénekesnő, színésznő
Eredeti nevén: Zirner Hedvig
124 éve / 1898. 11. 29.
Megszületett Babay József író, újságíró (Rózsafabot)
179 éve / 1843. 11. 29.
Megszületett Gertrude Jekyll, brit kertészeti szakértő, kerttervező, festő, író
Több mint 400 kertet hozott létre az Egyesült Királyságban, Európában és az Egyesült Államokban, és több mint 1000 cikket írt.
220 éve / 1802. 11. 29.
Megszületett Wilhelm Hauff német író, meseíró (A kis Mukk története).
Három gyűjteményt (almanachot) adott ki meséiből, amelyek világszerte ismertté váltak. Például A gólyakalifa története, A kis Mukk története, A spessarti fogadó.
225 éve / 1797. 11. 29.
Megszületett Gaetano Donizetti olasz zeneszerző (Szerelmi bájital)
379 éve / 1643. 11. 29.
Velencében 76 éves korában meghalt Claudio Monteverdi olasz zeneszerző, az első opera szerzője (Orfeusz)
Az 1607-ben bemutatott "Orfeusz" című szerzeményét az első operaként tartják számon. Monteverdi már 16 évesen komponálni kezdett, madrigálokat írt. 1590-től a mantuai herceg udvarában énekelt és hegedült, majd karnagyként alkalmazták. 1613-ban Velencébe ment, ahol kántori állást kapott a San Marco-katedrálisban, 1623-tól pedig karmester lett. Zenedrámáiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. A szöveget lendületes dallamvilággal emelte ki, feladata az volt, hogy az emberi érzelmekre hasson. Az új zenei műfaj gyorsan elterjedt.
123 éve / 1899. 11. 29.
Megalakult az FC Barcelona
219 éve / 1803. 11. 29.
Megszületett Christian Doppler osztrák fizikus, akiről a Doppler hatást nevezték el
A Doppler-effektus vagy magyarosabban Doppler-hatás a hullám frekvenciájában és ezzel együtt hullámhosszában megjelenő változás, mely amiatt alakul ki, hogy a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog. Ezt a jelenséget észlelhetjük például akkor, amikor egy szirénázó mentőautó halad el mellettünk, és a sziréna hangját nem egyenletesnek halljuk.
történelem
A Közlekedési Múzeumba kerül Horthy Miklós egykori étkezőkocsija
intim titkok / 1 éve
Nők és a szex: miért tűnik el a vágy?
A szexuális vágy csökkenésében igen gyakran hormonális változások játszanak nagy szerepet, de nem csak ez lehet az oka annak, ha egy nőnek nem megy a szex.
Gyász
Mély fájdalommal tudatom, hogy édesanyám VÁMOS JÁNOSNÉ Klotz Irén 84 éves korában elhunyt. Temetése 2022. március 08-án, a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy FÜGEDI ISTVÁN 71 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2022. március 8-án 14 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy HENGL ÁDÁM 89 éves korában elhunyt. Temetése 2022. március 7-én, hétfőn 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÜTTŐ JÁNOSNÉ Benkő Ilona 81. életévében elhunyt. Temetése 2022. február 23-án, a 12 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk KOZÁK OTTÓNÉ Borbás Margit 2021. december 30-án, 88 éves korában elhunyt. Temetése 2022. február 21-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. Gyászoló lánya, veje, unokái
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, főiskolai társaknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen férjemet, édesapámat, apósomat, testvéremet, nagyapánkat, dédnagyapámat, unokatestvérünket, sógoromat, keresztszülőnket VAJDA JÓZSEF okleveles üzemmérnököt utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, koszorúkkal, virágokkal, fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. KORONICS KÁROLY életének 79. évében elhunyt. Temetése 2022. február 14 én, a 14 órakor kezdődő szentmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik EMBER GYÖRGYNÉ temetésen részt vettek és gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a Memento Temetkezés dolgozóinak a lelkiismeretes munkájukért. Svegál és Ember család
Tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette ANDRICS JÓZSEFNÉ "Postás" Gizi néni január 30-án, a 78. születésnapján itt hagyta fáradt és beteg testét. Aki szeretne a családdal együtt búcsúzni tőle, várjuk február 11-én, pénteken 14 órakor a Geresdlaki temető ravatalozójánál. Arra kérünk mindenkit, ne hozzanak se virágot, se koszorút, mert hamvai nem ott lesznek elhelyezve, hanem majd Pécsváradon a temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett halottunk KRAMMER JÁNOS pécsváradi lakos, 74 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2021. november 30-án, kedden 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyílvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SÁSDI GYULA 77 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 1-én a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsudvardi temetőben. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága szerettünk VÁSÁRHELYI MIKLÓSNÉ életének 87. évében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2021. december 2-án 13.30 órakor kezdődik a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÁVODI JÁNOSNÉ Matola Mária életének 87. évében elhunyt. Temetése 2021. december 3-án 10.30 órakor lesz a tésenyi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy LAKLIA JÁNOS kozármislenyi lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 1-én a 10.30 órakor kezdődő gyászmise után 11 órakor lesz a kozármislenyi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család